Unified Commerce,

The Halo Effect – sambandet mellan digital och fysisk retail

Nyckeln till framgång för de flesta varumärken är att utveckla en strategi som omfattar ett enda varumärke som spänner över flertalet kanaler. Centralt i denna strategi är insikten om att fysiska butiker ofta fungerar som navet i varumärkets ekosystem, och att butikerna driver på försäljningen online och vice versa. 

En rapport framtagen av The International Council of Shopping Centers, som bygger på ett urval av mer än 800 retailers och 4 000 konsumenter, presenterar den så kallade “haloeffekten”. Rapporten visar att när en retailer öppnar en ny butik ökar onlinetrafiken med en tredjedel och det övergripande varumärket boostas. Kopplingen är än tydligare för unga, digitala och vertikala varumärken. Samma rapport pekar på att onlinetrafiken sjunker när en butik istället stänger.  

Hur haloeffekten gynnar retailers

Det är inte överraskande att retailers som gått från enkom e-handel till att inkludera fysiska butiker har gynnats av haloeffekten. En fysisk närvaro gynnar alltså varumärket som en helhet oavsett om den monitära transaktionen sker i butik eller online. Fysiska butiker erbjuder även konsumenten att klämma och känna, prata med en expert och få en ökad prismedvetenhet, vilket ökar konverteringsgraden och håller nere antalet returer.  

Medan retailbranschen sakta men säkert börjar förstå korellationen mellan digital och fysisk närvaro blir bevisen för dess konkurrenskraft allt större. Ett talande bevis är att digitalt inhemska retailers, som redan öppnat flertalet butiker, planerar öppna än fler kommande år då detta visat sig vara en nyckel till framgång. En utav dessa bolag är det amerikanska glasögonföretaget Warby Parker som från början endast var en e-handlare, men som snart har över 100 fysisk butiker – som dessutom står för mer än hälften av intäkterna. 

Fysiska butiker bygger varumärket

Ytterligare en aspekt av haloeffekten är synen på den fysiska butiken som en medial plattform, på samma sätt som ett modemagasin. I dessa fall tjänar fysiska butiker mer som varumärkesbyggare än som försäljningskanaler. I takt med att detta fenomen expanderar kommer retailindustrin behöva nya mätvärden för den fysiska handeln, då dess värden inte längre kan mätas i försäljning enkom. 

Att förstå det kritiska sambandet mellan en fysisk och digital närvaro är också viktigt när beslut om butiksstängningar ska övervägas. Sett från ett kanal-centrerat perspektiv kommer många retailers övertyga sig själva om att det krävs färre butiker, och av mindre storlek, när större delar av verksamheten flyttar till nätet. Men sett ur ett holistiskt kundperspektiv är det lätt att se hur detta silotänk kommer ge motsatt effekt. Fler och fler retailers väljer att inte följa strömmen och stänga sina butiker med inskten om hur skadligt ett sådant drag skulle kunna vara. 

Ju mer ett varumärke förstår den övergripande kundresan och den roll som alla delar av upplevelsen spelar digitalt och analogt, desto bättre är deras förutsättningar att vinna striden om konsumentens uppmärksamhet och lojalitet.

Källa: The International Council of Shopping Centers
View all posts