News,

Mobilitet med Sitoo och Swish skapar nya möjligheter

Åkersberga Växtförsäljning är mer än bara en handelsträdgård och går från 3 till 8 kassor varav 4 mobila och ökar med 50%.

Den stora anläggningen rymmer utöver det breda sortimentet av buska och blommor även en presentbutik samt restaurang och café. Utbudet är till stora delar unikt och för att kunna ge sina kunder den bästa upplevelse spenderar de stora delar av året med att resa runt i Europa för att själva handplocka produkter.

Mattis Axelsson, VD och andra generationen i familjeföretaget, delar med sig av hur de gasar genom att digitalisera sin verksamhet.

Digitaliseringen ger nya möjligheter i en traditionell bransch

– Den bransch vi verkar i ligger inte direkt i framkant digitalt. Arbetet har tidigare nästan uteslutande skett analogt med papper och penna. Våra produkter kräver dessutom stor kunskap vilket traditionellt sett har tagit lång tid att bygga upp. Mer erfarna medarbetarna har ägnat mycket tid åt att stötta sina yngre kollegor.

Vi har länge letat efter ett kassasystem som passar vårt arbetssätt och som samtidigt skulle kunna ge oss möjlighet att utveckla hur vi arbetar.

Ett system som dessutom kunde stödja våra medarbetare med berikad produktinformation och lagerstatus i realtid, så att de kan leverera en bättre service och ägna mer tid åt kunderna.

Vi har även sökt en lösning som förenar den fysiska handeln med e-handeln på ett smidigt sätt eftersom vi är övertygade om att det är en viktig pusselbit att skapa en bra kundupplevelse. Som de flesta andra måste vi använda våra resurser på ett klokt sätt och ett självklart krav var därför även att hitta ett system som kunde uppnå våra önskemål på ett kostnadseffektivt sätt.

Under jakten efter det optimala kassasystemet så har vi faktiskt bytt kassa 4 gånger de senaste 10 åren. Inför det senaste bytet lade vi därför väldigt mycket tid på att inskaffa kunskap och jämföra olika alternativ. Vi bedömde att ett byte till ett modernt kassasystem skulle vara den förändring som skulle ge störst effekt och att digitaliseringen av butiken även skulle påskynda vårt övriga förändringsarbete. Sitoo Kassasystem är nu navet i det ekosystem med digitala lösningar (med bl.a. Affärssystem, Kundklubb och e-handel) som vi håller på att bygga upp.

Förutsättningar för att möta rådande tider

– Möjligheten att använda mobila kassor, med rik produktinformation och tillgång till lagerstatus i realtid, i kombination med ett mobilt betalsätt har skapat maximal flexibilitet. Det har dessutom gett utrymme för den kreativitet, kunskap och den känsla vi strävar efter att leverera. Vi är glada att vi hann byta system innan vi ställdes inför rådande utmaning.

– En annan stor anledning till att det gått bra är den förändringsresa vi precis gått igenom. Det senaste året har vi bytt ut i princip alla våra system. Det har gått väldigt smidigt och en av nycklarna har varit att vi fått alla våra medarbetare, i åldersspannet 17-70 år, att känna sig delaktiga. Den teamkänsla som förändringsarbetet skapat har vi också kunnat dra nytta av under vårens stora utmaning.

Click & Collect och Drive-through

– Tack vare flexibiliteten och Sitoos öppna REST API har vi snabbt kunnat få upp en lösning där vi erbjuder våra kunder en “Click & Collect” -tjänst med drive-through och betalning utan närkontakt. Kunderna lägger en order via vår hemsida, bestämmer tid för upphämtning, vi förbereder beställningen i butik, kunden kör fram bilen, vi öppnar bakluckan och lastar in produkterna, tar betalt med swish via den mobila kassan, skickar digitalt kvitto om kunden så önskar, tackar kunden för köpet och stänger bakluckan. Möjligheten att under dessa tider kunna erbjuda en kontakt-fri köpupplevelse, har varit väldigt uppskattat bland både kunder och personal. Swish integrerat i Sitoo är helt enkelt fantastiskt smidigt och har varit fullständigt ovärderligt som betalsätt för oss!

Fler kassor har gett ökad försäljning

– Tack vara Sitoo har vi på ett smidigt sätt kunnat gå från 3 stationära kassor till 8 st kassor, varav 4 mobila. Det har haft en tydlig positiv inverkan på vår försäljning och när vi nu summerat april ser vi en ökning med 50% från föregående år. Teamet älskar dessutom att arbeta digitalt eftersom det ger dem en större rörlighet, bättre information och de känner sig mer effektiva!

Vägen framåt är ännu fler mobila kassor

– Genom de mobila enheterna har teamet alltid tillgång till lagerstatus och produktinformation direkt i fickan. Under högsäsong är vi trettiofem personer i teamet och eftersom det är så smidigt att addera licenser och att det går att få upp en ny kassa inom bara några timmar, så är vår ambition att inom kort ge samtliga medarbetare tillgång till varsin mobil enhet. Vägen framåt ligger i skalbarheten, flexibiliteten och den positiva skillnad de mobila kassorna skapar för våra medarbetare och inte minst för våra kunder!

Samarbetet med Sitoo

– Vi är tacksamma för den guidning och engagemang vi som kund upplevt sedan dag ett. Sitoo har velat förstå vår verksamhet för att på bästa sätt hjälpa oss med vår digitalisering. Detta i kombination med skalbarheten och det öppna REST API:et, som möjliggör enkel och smidig integration till andra system såsom e-handel och affärssystem, gör att vi har stora förhoppningar om ett långvarigt samarbete. Sen är det såklart en bonus att uppdateringar ingår och att kassan på så sätt hela tiden blir bättre, avslutar VD Mattis Axelsson.

Retail system awards
News,

Sitoo makes Retail System Awards shortlist once again

Sitoo has been recognized for its exceptional performance and innovative contributions to the retail sector and has been selected as a finalist for awards in three categories, building on its success from the previous year. The awards showcase the most notable and advanced technology within the retail industry.

View all News & Press