Unified Commerce,

E-handelsåret som gick för de nordiska konsumenterna

Nordens samlade konsumenter handlade under 2017 varor online till ett värde av 209,6 miljarder svenska kronor. Det framgår av PostNords årliga rapport ”E-handeln i Norden”. Vi fortsätter att inkludera mobilen mer och mer i vår shopping samtidigt som vi har en alltmer internationell shoppingstil och högre krav på snabba leveranser. 

Bland det nordiska konsumenterna är det danskarna som e-handlar mest per capita, närmare 2200 kronor per person och månad. På nationsnivå är det dock Svergie som står för den största shoppingbudgeten på totalt 83,4 miljarder. 

Ett globalt köpbeteende

Var tredje nordbo handlade någon gång under 2017 från en utländsk hemsida. Bland det finska konsumenterna valde 44 procent att handla från utländska sajter varje månad. Kina, Storbritannien, Tyskland, USA och Sverige visade sig vara nordbornas mest populära e-handelsdestinationer. Av de som handlade från ett annat land än sitt hemland valde 1 av 6 att handla från just en svensk e-handel. 

“Dagens konsumenter blir allt mer globala i sitt köpbeteende och det gäller att ha med sig det när man utvecklar sin e-handel. Det finns en stor potential för svenska e-handlare att nå ut bredare än den svenska marknaden” säger PostNord Sveriges detaljhandelsanalytiker Carin Blom.

Mobilen som verktyg

Mobiltelefonen fortsätter att växa som redskap när vi e-handlar. Den används för att göra research, ta kort på prislappar och varor i butik, för att rådfråga bekanta och slutligen för att genomföra köpet. 2016 använde 26 procent av de nordiska konsumenterna sina mobiltelefon i detta syfte. 2017 steg siffran 36 procent. Bland de nordiska länderna är Sverige mest mobila – 41 procent.

“Sverige är en välutvecklad och mogen e-handelsnation och svenska konsumenter är bra på att ta till sig ny teknik och innovationer, vilket även gör landet till en bra testmarknad”, säger Carin Blom.

Attityden till leveranser 

Majoriteten konsumenter menar att utbudet av leveransmöjligheter är viktigt online. Nio av tio svenskar och danskar önskar få tydlig information om när paketet ska levereras. Rapporten visar även att svenskarnas favorit bland leveranssätten är leverans till utlämningsställe, men det är även viktigt att få möjligheten att kunna beställa direkt till postlådan, vilket även norrmännen håller med om.  

Förväntningarna på ledtid från köp till leverans skiljer sig åt från land till land. Norrmän och finländare ställer inte lika höga krav på snabb leverans som svenskar och danskar som förväntar sig leverans inom 1-2 dagar. Norrmännen och finländarnas något mer avslappnade förväntningar kan bero på att de i större utsträckningar handlar från utlandet och därför inte förväntar sig lika snabba leveranser.

Källa: E-handeln i norden 2017

View all posts